Projekt

Här visar vi några projekt där vi är leverantör!

Snabba leveranser

Hög kvalité 

Konkurrenskraftiga priser

Stort lager

Ladugård Åtvidaberg

Vi fick förtroendet att leverera samtligt rörmaterial till dag/ spillvatten och kabelskydd samt PEM slang. 
Slutfördes 2022.


Brandstation i Kisa - klar 2023

Vi har under vinter/ vår 2023 levererat material till en ny brandstation i Kisa.
Vi har bland annat levererat:
- PP rör & delar
- PE slang
- Oljeavskiljare för dagvattenytor
- Oljeavskiljare för verkstad/ tvätthall


Oljeavskiljare till Östersund

Våren 2023 installerades vår populära oljeavskiljare ESK-H för spillvatten och bypass avskiljare ESK-BH för dagvattenyta till en snart nyöppnad lastbilsverkstad. Beställt och levererat inom 2 veckor

Oljeavskiljare för verkstad & tvätthall

Leverans av ESK-H 20/2000 från vår partner Ecol-Unicon. Oljeavskiljaren levererades komplett med körbara betäckningar, larm samt provutrustning.

Oljeavskiljare ESK-H 20/2000 är en betong oljeavskiljare 20 liter/ sekunden utrustad med integrerat sandfång, koalescensfilter och avstängningsventil.

Oljeavskiljare & pumpstation - Strängnäs

Våren 2023 installerades vår populära oljeavskiljare ESK-H10/1000 och pumpstationen PT10 med dubbla pumpar på ett projekt där det byggs en industrihall med 18 fack för uthyrning!

Vi har även levererat rörmaterialet, tack återigen för förtroendet!

Biogasanläggning - klar hösten 2023

Vi har fått förtroendet att leverera rörmaterial & pumpar till det här spännande projektet.

- Gödselpump komplett med kontrollpanel, nivågivare och gejdrör.
- Skärande tuggerpump komplett med kontrollpanel, tidrelä och gejdrör.
- PE slang & kopplingar
- Dag & tillsynsbrunnar

Kingspan Baga Solo reningsverk - Motala

BAGA Soloär en reningsanläggning i en tank för BDT-vatten (bad, disk, tvätt) med reningskapacitet tillräckligt för familjens behov. Ingen efterföljande bädd behövs vilket gör BAGA Solo till en lösning för dig som inte vill inkräkta på tomtytan.

Ladugård Rimforsa

Vi levererar samtligt rörmaterial för dag & spillvatten. Projektet beräknas vara klart slutet av 2023.
- K2-kan ID 500 rör till gödselkulvert.
- PE slang för dricksvatten.
- PP rör & delar


Industrilokaler, Linköping

Vi levererar:

- Geotextil N3 30000 m2

- Oljeavskiljare 6 l/s & 10 l/s

- PP rör & delar 110-315 mm

- Dagvattenbrunnar & betäckningar

- Pumpstation med innerdiameter 1200 mm

- Avvattningsrännor
- PE tryckrör


Lagmansskolan

Vi är med och levererar samtligt VA-material till Lagmansskolans tillbyggnad.
Vi levererar bland annat:
- Rör och delar
- Nedstigningsbrunnar och tillsynsbrunnar
- Geotextil 
- Dagvattenrör
- Pordrän
- dagvattenrännor


Väderstad-Verken

Vi har fått förtroendet att leverera samtligt VA-material till Väderstads nybyggda Entré samt ytterligare en produktionshall.
Vi leverera rör och delar i dimensioner från 110-400 mm inklusive 1000 mm nedstigningsbrunnar och dagvattenrör. 

Cyklisten - Motala


INFRAPIPE är med och levererar samtligt VA material till 15 stycken par- & radhus! 
- Rör och dagvattenbrunnar
- Tillsynsbrunnar
- Geotextil
- PEM slang och servisventiler

Oljeavskiljare till industrilokaler:

Vi levererar våra populära ESK-H oljeavskiljare 6 & 10 l/s tillverkade i betong till industrilokaler i Linköping.


Vi levererar oljeavskiljare över hela Sverige och lagerför flera olika storlekar. Kontakta oss för mer information.


Restaurang i Tornby, Linköping

Vi levererar komplett rörsystem och fettavskiljare. Restaurangen beräknas vara färdigställd och öppnad 2023.

Bilhall i Mantorp

INFRAPIPE har fått förtroendet att leverera VA-material till en 3000 m2 stor bilhall belägen i Mantorp.

- Rör och delar i dimensioner 315-110 mm

- Geotextil

- Dagvattenbrunnar

- Gatugods

- Tryckrör

K2 XXL 1600 mm 

Leverans av våra populära K2 XXL rör från Kaczmarek , beställt och levererat inom en vecka. 

Pumpstationer till Örebro

Leverans av PT12 och PT8 pumpstationer. Levererades installationsklara med pump, rörsystem och styrskåp.

Oljeavskiljare & fettavskiljare

Oljeavskiljare ESK-H 10/2000 och fettavskiljare EST-H 10/2000 levererades och installerades under sommaren 2021.


Vi levererar avskiljare i betong och PE över hela Sverige, kontakta oss för mer information.


Stolplyckan, Linköping 

Vi levererar samtligt VA-material till det här projektet där det anläggs nya spill- och dagvattenledningar i dimensioner 315-110 mm.


Ny VA-ledning, Vikingstad

Leverans av cirka 6000 meter PE slang i dimensioner 75 - 32 mm samt elsvetsdelar till ett projekt där flera grannar anslöts sig mot kommunalt VA.

Nytt bostadsområde, Vikingstad

Vi har levererat samtligt VA-material till det här bostadsprojektet där det byggdes 56 st nya bostäder.


- Rör & delar 110-315 mm

- Geotextil

- PE och elsvetsdelar

- Kabelskydd

- Gatugods

KONTAKTA OSS

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar!

KONTAKTA OSS

Kontakt

013-39 30 90 info@infrapipe.se Algolgatan 7 58330 Linköping Öppetider butik: Vardagar 07.00-16.00

Copyright © Älvestadtanken 2024 | Design och utveckling av Webking